Etiquetes

dimecres, 6 de desembre de 2017

A TOTS ELS QUE TENIEN I TENEN L'OBLIGACIÓ DE QUÈ ES COMPLEIXI LA LLEI


Avui, segurament, es parlarà molt de la "Carta Magna". Des de fa 39 anys està vigent i els representants dels Poders Públics han "jurat" complir el seu mandat.

En tants anys segueixen sense aplicar-se molts dels seus articles. Particularment, pel que tenen de repercussió en la vida dels ciutadans, en reprodueixo dos relacionats amb la feina i amb l'habitatge.

No cal ser un expert per interpretar el seu contingut. Són conceptes i mandats clars i senzills d'entendre. 
No cal dir, també que en aquests 39 anys els qui han tingut poder polític no han fet res per complir amb la seva obligació en aquests aspectes. Ben al contrari, avui hi ha una gran quantitat de persones que no tenen feina o la tenen amb sous que no arriben a sufragar les despeses bàsiques i moltíssimes més que no tenen accés a un habitatge...

Podríem dir que aquests Poders Polítics han vulnerat i vulneren sistemàticament el "imperio de la Ley"?. Que pot fer la societat que pateix aquests greus incompliments?. La Fiscalia tindria que actuar d'ofici?. Les respostes que cada un les formuli...

Artícle 47 de la Constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."


Article 35 de la mateixa Constitución:

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

1 comentari:

José Luis ha dit...

Quina vergonya tot plegat!
Ja fa temps que he arribat a la conclusió de què pràcticament tot és mentida.
I la revolució, que no arriba, que no arriba...